Закон, що спрощує ліцензування «малих» виноробів, вступив у дію

19 квітня, був офіційно опублікований текст Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв” №2360-VIII. Наступного дня, 20 квітня, Закон вступив у дію. Офіційне відзначення вступу Закону в силу днями відбулося у Торгово-промисловій палаті України, де співавтори документу зустрілися із виноробами з усієї країни. Відвідали офіційні урочистості і співавтори Закону Роберт Горват та Валерій Лунченко.

«Коли кілька років тому ми проводили перші зустрічі із українськими виноробами і говорили про те, що мінятимемо правила «гри» на виноробному ринку України на сучасні та європейські, нам не вірили. Винороби не приховували скептицизму і не надто розраховували на реальні зміни. Сьогодні ж, сподіваюся, всі бачать, що ми свої слова на вітер не кидаємо», – заявив у день вступу Закону в дію Роберт Горват.

Як стверджує Роберт Горват, «відтепер українське теруарне вино вироблятиметься за новими, сучасними, європейськими правилами. Навіть найменші сімейні винарні зможуть стати офіційними учасниками ринку, зможуть розвивати власну справу, отримувати прибуток, а український споживач отримає максимально широкий і доступний вибір якісного натурального вина».

Нагадаємо, завдяки Закону України  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв” №2360-VIII, авторами якого є народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко,  виноробам для отримання ліцензії на виробництво за спрощеною процедурою потрібно буде не більше місяця. Процедура ліцензування стане суттєво простішою головним чином завдяки скасуванню близько 140 дозвільних документів, котрі донедавна повинні були отримувати всі виробники вина: від найменших сімейних винарень до виробництв із мільйонними обертами. 

Автори Закону переконані, що він дасть можливість малим підприємствам створювати унікальні вина місцевості, організувати нові робочі місця та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 17, ст.151)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) у статті 1:

в абзаці двадцятому слова “акредитованих органами виконавчої влади, уповноваженими” замінити словами “(власних або залучених на договірних засадах у випадках, передбачених цим Законом), акредитованих”;

доповнити абзацами сорок сьомим і сорок восьмим такого змісту:

“плоди, ягоди, виноград, мед власного виробництва – плоди, ягоди, виноград, вирощування яких суб’єкт господарювання здійснює на земельних ділянках, що належать йому на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України, та/або мед, який цей суб’єкт господарювання отримує від бджолосімей, що належать йому на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України;

малі виробництва виноробної продукції – суб’єкти господарювання, які здійснюють за повним технологічним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових в об’ємі, що не перевищує 10000 декалітрів на рік, з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва”;

2) статтю 2 доповнити частинами шістнадцятою і сімнадцятою такого змісту:

“Малі виробництва виноробної продукції здійснюють виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва.

Нові марки вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових малих виробництв виноробної продукції затверджує керівник суб’єкта господарювання на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості та/або дегустаційної комісії профільної наукової установи, та/або дегустаційної комісії галузевої громадської спілки, що діють відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави”;

3) доповнити статтею 2-2 такого змісту:

Стаття 2-2. Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції

Матеріально-технічна база малого виробництва виноробної продукції включає:

 • земельні ділянки, що належать суб’єкту господарювання на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України, на яких суб’єкт господарювання вирощує плоди, ягоди, виноград, а також розміщує товарну пасіку;
 • відокремлені нежитлові приміщення (цехи, підвали, ангари), призначені для здійснення господарської діяльності, що належать суб’єкту господарювання на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України;
 • власну або залучену на договірних засадах акредитовану відповідно до законодавства лабораторію для проведення робіт з перевірки якості та безпечності вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових;
 • обладнання для виробництва та розливу в споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових, а саме забезпечення:
 • зважування плодів, ягід, винограду, меду;
 • подрібнення, пресування плодів, ягід, винограду;
 • відстоювання сусла з плодів, ягід, винограду, меду;
 • бродіння сусла з плодів, ягід, винограду, меду;
 • обробки виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, медових;
 • зберігання або витримки виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, напоїв медових;
 • розливу вин плодово-ягідних, виноградних, напоїв медових у споживчу тару;
 • контролю температури на етапах виробництва та зберігання;
 • санітарної обробки технологічного обладнання, винопроводів та інвентарю згідно з вимогами законодавства.

Переробку плодів, ягід, винограду, виготовлення, зберігання та обробку виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних та/або медових проводять з використанням типового обладнання і технологічних ємностей, виготовлених із корозійностійких матеріалів, відповідно до вимог Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції визначаються цим Законом.

Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України”;

4) у статті 3:

у частині п’ятій:

абзац сьомий доповнити словами “а для малих виробництв виноробної продукції – зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства”;

включити абзац восьмий такого змісту:

“договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії) з перевірки якості та безпечності вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових”;

частину тринадцяту доповнити абзацами дев’ятим – одинадцятим такого змісту:

“рішення суду про встановлення невідповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукції;

рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із виноматеріалів, придбаних та/або отриманих шляхом переробки придбаних плодів, ягід, винограду, меду;

рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із використанням спирту та/або перевищення об’єму виробництва продукції, зазначеного у статті 1 цього Закону”;

5) частину першу статті 8 після слів “спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв” доповнити словами “крім малих виробництв виноробної продукції”;

6) у частині першій статті 12:

перше речення доповнити словами “і зернового дистиляту”;

доповнити третім реченням такого змісту: “Використання спирту при виробництві суб’єктами господарювання малих виробництв виноробної продукції заборонено”;

7) частину першу статті 16 доповнити другим реченням такого змісту: “Контроль за дотриманням вимог відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукції здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів”.

2. Частину одинадцяту статті 5 Закону України “Про виноград та виноградне вино” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

“Нові марки виноробної продукції затверджує керівник суб’єкта господарювання на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості та/або дегустаційної комісії профільної наукової установи, та/або дегустаційної комісії галузевої громадської спілки, що діють відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Право затверджувати нові марки тихих вин і марочних коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх виробництва”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 • розробити форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
20 березня 2018 року
№ 2360-VIII

Публікації документа

 • Голос України від 19.04.2018 — № 73
 • Відомості Верховної Ради України від 27.04.2018 — 2018 р., № 17, стор. 6, стаття 151
 • Офіційний вісник України від 27.04.2018 — 2018 р., № 33, стор. 18, стаття 1142, код акта 89913/2018
 • Урядовий кур’єр від 08.05.2018 — № 87

Leave a Reply

Your email address will not be published.