В Україні змінили держпідтримку садівникам, хмелярам та виноградарям

Держпідтримка українського виноградарства, садівництва та хмелярства у нинішньому році дещо змінилась. Олена Альшанова, заступник директора департаменту аграрної політики МЕРТу, виступаючи на  форумі, розповіла про зміни Держпітримки для виноградарства, садівництва та хмелярства у 2020 році.

“18 березня поточного року Урядом було ухвалено постанову №279, якою було внесено зміни до діючого порядку використання коштів. Така державна підтримка надаватиметься суб’єктам господарювання, які юридичним особами, а також фізичним особам-підприємцям, які здійснюють свою діяльність в галузі садівництва виноградарства, ягідництва, а також хмелярства”, – заявила Олена Альшанова.

За її словами, цього року розширено напрями державної підтримки, зокрема кошти надаватимуться на здешевлення вартості без урахування податку на додану вартість садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю. Розмір відшкодування – до 80% вартості без урахування ПДВ.

“Також підпадатимуть під відшкодування проведені роботи із спорудження шпалери, встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів для проведення таких робіт. Розмір такого відшкодування сягатиме до 30% вартості без урахування ПДВ.

Ще три напрямки цього року потрапляють під дію програми з відшкодування, оскільки садівництво, виноградарство та хмелярство мають свою сезонність і це потребує додаткових площ зберігання продукції, а також створення підприємств з високою доданою вартістю. Продукцію потрібно заморожувати, висушувати або переробляти, аби продовжити її реалізацію.

Тому буде відшкодовуватися вартість будівництва, реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, винограду та хмелю. Також здешевлюватимуться лінії товарної обробки плодів та ягід, але безпосередньо тим виробникам, які їх вирощують, автоматизовані лінії висушування”, – повідомила Олена  Альшанова.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 березня 2020 р. № 279
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710; 2012 р., № 27, ст. 1014; 2013 р., № 26, ст. 862, № 31, ст. 1077; 2017 р., № 59, ст. 1801; 2018 р., № 22, ст. 726; 2019 р., № 7, ст. 206, № 17, ст. 572, № 96, ст. 3168), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 р. № 587
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2020 р. № 279)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які використовуються на фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства (далі – бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства з метою стимулювання збільшення площ насаджень, обсягів виробництва плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, нарощування потужностей із їх зберігання та переробки.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

3. Отримувачами є суб’єкти господарювання – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи – підприємці, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства.

4. Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) побудованих і реконструйованих та прийнятих у період з 1 січня по 30 вересня 2020 року в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбаних суб’єктами господарювання у цей самий період основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг, а саме за:

1) придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (після закладення насаджень) (далі – садивний матеріал) у розмірі до 80 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість);

2) проведені роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт (далі – проведені роботи), у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) (після повного завершення монтажних робіт);

3) нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди (далі – об’єкти), у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість);

4) придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали (далі – лінії) у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) після завершення пусконалагоджувальних робіт;

5) придбані техніку та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві згідно з визначеним Мінекономіки переліком (далі – техніка та обладнання) у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість).

Часткове відшкодування вартості не може перевищувати нормативи, затверджені Мінекономіки для напрямів, визначених підпунктами 1-5 цього пункту.

Починаючи з 2021 року в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік на відповідні цілі, частковому відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) підлягають побудовані і реконструйовані та прийняті в період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбані суб’єктами господарювання в цей самий період основні засоби і товари, виконані роботи та отримані послуги за напрямами, визначеними підпунктами 1-5 цього пункту.

Розподіл коштів за напрямами та їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного подання документів для отримання часткового відшкодування вартості затверджується наказом Мінекономіки.

Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства за видатками, які були передбачені для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

Бюджетні кошти не надаються суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як півроку заборгованість за податками та зборами, що контролюються контролюючими органами.

Сума бюджетних коштів, що надається протягом одного бюджетного року суб’єкту господарювання та пов’язаним із ним особам у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, за напрямами державної підтримки, передбаченими цим пунктом, не може перевищувати 25 млн. гривень.

5. Для надання фінансової підтримки розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства Мінекономіки утворює комісію, яка є постійно діючим органом, затверджує її склад, положення про неї, визначені цим Порядком форми звітності та нормативи.

Комісії із надання фінансової підтримки розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства утворюють також структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку (далі – обласні комісії), положення про які затверджуються облдержадміністрацією.

6. Для отримання часткового відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал та проведені роботи суб’єкти господарювання подають до 1 жовтня обласній комісії такі документи:

 • заявку;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
 • документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;
 • проектну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників та затверджену Мінекономіки проектну документацію на створення виноградників технічних сортів;
 • акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінекономіки формами;
 • акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за встановленою Мінекономіки формою;
 • реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

У разі проведення посадки насаджень суб’єкти господарювання додатково подають сертифікати на садивний матеріал: для вітчизняного виробництва – сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України – фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

На підставі поданих відповідно до цього пункту документів обласні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб’єкта господарювання з урахуванням граничного обсягу часткової компенсації та нормативів витрат на 1 гектар.

Незалежно від результатів розгляду документів обласні комісії забезпечують надходження до Мінекономіки до 15 жовтня зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів за встановленими Мінекономіки формами, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінекономіки – інші підтвердні документи.

Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу до 15 жовтня включно.

Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертаються обласній комісії в п’ятиденний строк.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

7. Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів суб’єкти господарювання до 1 жовтня подають комісії Мінекономіки такі документи:

 • заявку;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 • типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” – для часткового відшкодування вартості нового будівництва об’єктів;
 • типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” – для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
 • засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;
 • акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу до 1 жовтня включно.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінекономіки суб’єкту господарювання в п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Для розрахунку відшкодування вартості реконструйованого об’єкта не включається балансова вартість об’єкта на початок реконструкції.

8. Для отримання часткового відшкодування вартості ліній, техніки та обладнання суб’єкти господарювання до 1 жовтня подають комісії Мінекономіки такі документи:

 • заявку;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії, заявленої на компенсацію;
 • акт приймання-передачі техніки та обладнання;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);
 • первинні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість заявлених на компенсацію ліній, техніки та обладнання;
 • акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу до 1 жовтня включно.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінекономіки суб’єкту господарювання в п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

9. Комісія Мінекономіки опрацьовує документи, які надійшли від обласних комісій та суб’єктів господарювання, і до 1 листопада з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом здійснює пропорційний розподіл бюджетних коштів за напрямами в розрізі кожного суб’єкта господарювання, що затверджується наказом Мінекономіки.

На підставі затвердженого розподілу бюджетних коштів Мінекономіки спрямовує бюджетні кошти для відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал та проведені роботи структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, на підставі відповідного наказу Мінекономіки подають органам Казначейства реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату бюджетних коштів шляхом перерахування їх із власного реєстраційного рахунка на поточні рахунки суб’єктів господарювання, відкриті в банках.

Бюджетні кошти для часткового відшкодування вартості об’єктів, ліній, техніки та обладнання Мінекономіки спрямовує на поточні рахунки суб’єктів господарювання, відкриті в банках.

Суб’єкт господарювання, якому виплачено часткове відшкодування вартості об’єктів, ліній, техніки та обладнання, у разі її відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням повинен повернути одержані бюджетні кошти в повному обсязі.

Суб’єкти господарювання щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання бюджетних коштів за встановленою формою подають Мінекономіки інформацію про збудовані об’єкти, придбані лінії, техніку та обладнання, вартість яких була частково компенсована.

10. Дотримання вимог, визначених для отримання державної підтримки за відповідним напрямом, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, відображається заявником у заявці для отримання державної підтримки, форма якої затверджена Мінекономіки. У разі надання недостовірної інформації заявник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання державної підтримки.

11. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, надсилають щороку до 1 лютого наступного бюджетного періоду до Мінекономіки узагальнену інформацію про використання коштів для часткового відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал та проведені роботи.

14. Мінекономіки подає після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників із результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у строки, визначені законодавством.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Публікації документа

 • Урядовий кур’єр від 22.04.2020 — № 76
 • Офіційний вісник України від 05.05.2020 — 2020 р., № 34, стор. 89, стаття 1128, код акта 98863/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.